Beste meneer/mevrouw,

 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.

De praktijk is aangepast om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Wij vragen daarom uw medewerking.

Ons beleid is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’

antwoordt dan verzoeken wij u om de afspraak uit te stellen.

 

- heeft u nu corona?

- heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

- bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

- heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten

  keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38°C)?

- heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

- bent u in thuisisolatie?

- woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke                 

   handicap?

 

Extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• Volg de aanwijzingen van de assistentes op.

• Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of  

   begeleider meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

We zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

 

ENGLISH

 

A Covid-19 virus pandemic is active Worldwide.

Our office equipment and procedures are adapted to warrant you and our staff the highest possible safety. We kindly ask for your cooperation.

 

Our policy is to accept only patients that we know as much as possible to be healthy (not infected with the Corona virus). If you answer positively to any of the following questions, please contact us via phone or email so that we can postpone your appointment.

 

- are you infected with the Corona virus?

- is any one in your house infected with the Corona virus ?

- have you been infected with the Corona virus and been declared cured less than 14 days ago?

- do you suffer from one or more of the following symptoms: flu; sneeze; cough; sore throat; shortness of breath; temperature (above 38° C)?

- does any of the persons that live with you, in your home,  suffer from these symptoms?

 

Extra notes:

.  Don’t arrive too early. Please enter our offices just a couple of minutes before the scheduled time of your appointment.

. Follow the advice of the assistant.

. Come alone. If strictly necessary be accompanied by only one person… that has not answered the above questions positively.

. Leave the office immediately after the end of the treatment

 

 

We will welcome you with a smile but let us leave shaking hands for a near future.